קביעת יום ה'יארצייט'

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: .הטבח הנורא
  • 14 דק'