קבצים תורניים שהונחו בבית כנסת

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שונות
  •