קהילת בני תורה

קהילת בני תורה – ממקומות התורה המרכזיים והבולטים ביותר בשכונת הר נוף שבירושלים.

חברי הקהילה הינם פסיפס נדיר ביותר של תלמידי חכמים מופלגים, לצד בעלי בתים יראי שמים העוסקים לפרנסתם והעושים תורתם קבע ומלאכתם עראי במגוון מקצועות שונים.

בקהילה משפחות של בני ארץ ישראל לצד בני חו"ל שקבעו את ביתם בארץ ישראל. משפחות בעלי תשובה שהתערו היטב באווירת המקום. וזאת בהרמוניה נפלאה של אהבה ואחווה  בין כל חברי הקהילה והבאים בשעריה.

מורה דרכה והמנווט את כל עניני הקהילה הוא הרה"ג רבי יצחק מרדכי הכהן רובין, הפועל ללא ליאות בהכוונת בני הקהילה בפרט ותושבי השכונה בכלל.

בניין הקהילה על ארבעת קומותיו משמש כמרכז רוחני לבני הקהילה בפרט ולתושבי השכונה כולה בכלל. במקום פעילות רציפה של תפילה ותורה החל מאשמורת הבוקר ועד לאחר חצות הלילה.

בית המדרש המרווח והנאה, הממוזג והמתוחזק ברמה גבוהה ,לצד ספרייה גדולה המכילה אלפי ספרים, מביאה את כל מבקשי ה' ללמוד במקום במשך כל שעות היום.

קול תפילה וקול תורה נשמעים בכל שעות היום והלילה

קול התפילה- בקיום מניני תפילה מסודרים.

קול התורה-במסגרות כוללים לומדים  עשרות רבות של אברכים מתמידים החובשים את ספסלי בית המדרש וכן לומדים אחרים ממלאים את המקום בקול תורה שכמעט אינו פוסק.

מסגרת מיוחדת של כולל ערב בה לומדים ערב ערב, במשותף ובחברותות אברכים מצוינים ובעלי בתים, גופי תורה בצורה מעמיקה וישיבתית. חבורות הנמסרות ע"י ראש הכולל, ע"י תלמידי חכמים וכן על ידי לומדי הכולל עצמם, מאפשרות ללומדים להעמיק בסוגיות הנלמדות ולהקיף את הסוגיות מכל עד למסקנת ההלכה.

בקהילה מתקיים שיעור קבוע של הדף היומי, השיעור נמסר פעמיים ביום ע"י אחד מתלמידי החכמים שבקהילה ומשתתפים בו עשרות מתושבי השכונה.

מסגרת חדשה ומיוחדת של כולל יום שישי, שהוקם בברכתם של גדולי הדור מרכז חברותות ללימוד סוגיות מעשיות בעיון רב לאסוקי שמעתא אליבא דהילכתא המתקיים בימי שישי בשעות לפני הצהרים בראשות אחד מהמיוחדים שבקהילה.

[shashin type="album" id="11" size="small" crop="n" columns="max" caption="y" order="date" position="center"]

KBT-Agassi5-HarNof-sm