הרב יצחק מרדכי הכהן רובין

BEST

הגאון הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"א, נבחר לשמש כרב הקהילה לפני למעלה משני עשורים.

הרב שליט"א הינו הרוח החייה המניעה את אופני הקהילה בכל דבר ועניין.

הרב שליט"א, מפורסם בשיעוריו המיוחדים, המתאפיינים בהצגת הנושא, בדיון ההלכתי ובמסקנות הלכה למעשה וזאת בשפה ברורה ובהירה.

שיעורי התורה, המתפרסמים באתר, נמסרו רובם מפי הרב שליט"א.

הרב, מוסר שיעורים קבועים בלילות שבת במגוון רחב של נושאים אקטואלים.

ציבור גדול של מאות מתושבי השכונה משתתף באופן קבוע בשיעורי הרב המתקיימים בשעות אחה"צ של שבתות הקייץ.

 הרב שליט"א, שהוסמך ע"י גדולי הדור ובהם הרב שמואל ואזנר זצ"ל והרב ניסים קרליץ שליט"א מוכר כמחבר ספרי הלכה המפורסמים בעולם כולו ומשמש כאב"ד בבית דינו של הגאון ר' ניסים קרליץ שבב"ב.

 הרב שליט"א, מרכז תחת כנפיו גם את פעילות ארגוני החסד והצדקה שבשכונת הר-נוף. ארגוני החסד מסייעים למאות משפחות מתקשות בחיי היום יום. פעילותו בתחומים החברתיים מובילים אליו שאלות רבות, התייעצויות  ובוררויות בענייני הפרט, המשפחה והכלל והוא משמש כשליחם של גדולי ישראל למתן פתרונות הדורשים אפיקי מחשבה רחבים, ידיעות מקיפות ושמירה מלאה על חסיון .

כל השיעורים של מורנו הרב