זמני תפילות

ראש חודש ניסן תש"פ

סגירת בית המדרש ופתיחתו במהרה