זמני תפילות

להדפסה – לוח זמני התפילה – טבת-שבט תשפ"ב

(עותקים מודפסים של לוח זמני התפילה
אפשר לקבל בכניסה של בניין קהילת בני תורה)