קובץ תורני הֵיכָלָא

(תשרי תשפ"א)

הֵיכָלָא – מאסף התורני היוצא לאור ע"י הקהילה.

"הֵיכָלָא" משמש בעיקר כבמה לבני הקהילה שיחי' לפרסום מאמרים מגוונים בנושאים שונים. הקובצים יוצאים בפורמט מהודר ולאחר עריכה מקצועית של צוות תלמידי חכמים.

קבצי הֵיכָלָא עשירים בשיעורים ובמאמרים של גדולי הוראה, בשיעורים של מורנו הרב שליט"א וגדולי תורה אחרים שנאמרו בבית מדרשנו.

קבצי הֵיכָלָא מכילים מבחר מאמרים תורנים מפרי עמלם של בני הקהילה.

עד היום יצאו שמונה כרכים:

גליון א – בענייני ירח האיתנים – תשרי תשע"א

גליון ב – בענייני חג הפסח – ניסן תשע"ב

גליון ג – בין פסח לעצרת – סיון תשע"ג

גליון ד – מגוון רחב של נושאים – ניסן תשע"ד

גליון ה – ענייני חנוכה ופורים– כסלו תשע"ה

גליון ו – ענייני תפילה ובית הכנסת – ניסן תשע"ו

גליון ז – שבת ומועדים – אלול תשע"ז / ערב ר"ה תשע"ח

גליון ח – ברכות ותפילה – ניסן תשע"ט

[pdfjs-viewer url=http://bneitorah.org/PDF/Heichala/Heichala-8-index.pdf viewer_width=540px viewer_height=700px fullscreen=false download=false print=false]