קובץ תורני היכלא

(ניסן תשע"ו)

היכלא – מאסף התורני היוצא לאור ע"י הקהילה.

"היכלא" משמש בעיקר כבמה לבני הקהילה שיחי' לפרסום מאמרים מגוונים בנושאים שונים. הקובצים יוצאים בפורמט מהודר ולאחר עריכה מקצועית של צוות תלמידי חכמים.

קבצי היכלא עשירים בשיעורים ובמאמרים של גדולי הוראה, בשיעורים של מורנו הרב שליט"א וגדולי תורה אחרים שנאמרו בבית מדרשנו.

קבצי היכלא  מכילים מבחר מאמרים תורנים מפרי עמלם של בני הקהילה.

עד היום יצאו שישה כרכים:

גליון א – בענייני ירח האיתנים – תשרי תשע"א

גליון ב - בענייני חג הפסח – ניסן תשע"ב

גליון ג - בין פסח לעצרת – סיון תשע"ג

גליון ד – מגוון רחב של נושאים - ניסן תשע"ד

גליון ה - ענייני חנוכה ופורים - כסלו תשע"ה

גליון ו - ענייני תפילה ובית הכנסת – ניסן תשע"ו