קיצור דיני שביעית 1

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שביעית
  • 17 דק'