קיצור דיני שביעית 2

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שביעית
  • 22 דק'