קניית חמץ לאחר הפסח ברשת חנויות שבעליהם אינם שומרי תורה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •