קנין שלא מדעת במצוות לולב

על ידי: הרב מנשה ישראל רייזמאן
נושא: סוכות
  • 59 דק'