ריבית והצמדה לכספי פיצויים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: _העולם המודרני
  •