שיחה לבני הכוללים: "נעשה ונשמע אמרו כאחד"

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבועות
  •  

ערב שבועות תשע"ו

שיחה לבני הכוללים: "נעשה ונשמע אמרו כאחד"