שיעור גודל כוס של קידוש בליל הסדר שחל בשבת

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: פסח
  •