שמיטה: מקומות בארץ לתוצרת חקלאי

על ידי: הרב יוסף אפרתי
נושא: שביעית
  • 53 דק'