שמיטה שבת וג' רגלים = אמונה

על ידי: הרב אריה-לייב שפירא
נושא: שביעית
  • 62 דק'