תכתב זאת לדור אחרון (דברי אגדה שבת שובה)

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: יום כיפור
  •  
     

תכתב זאת לדור אחרון

דברי אגדה שבת שובה תש"פ