תשלומים שונים לועד הבית על השוכר או על המשכיר

שאלה

אני משכיר דירה בבית שמש

מי אחראי על התשלומים הבאים – השוכר או המשכיר ?

  1. סיוד חדר מדרגות עקב  בלאי סביר?
  2. סיוד חדר מדרגות עקב נזק שנגרם במזיד ע"י גורם לא ידוע?
  3. מזוזה לשטח הציבורי שבין הקומות  ( חדרי המדרגות )  –  והאם יש הבדל בין רכישת מזוזה ראשונה לבין מזוזה שנפלה \ נפגמה?
  1. תיקון מעלית מתקלות של שימוש שוטף?

תשובה

13 על המשכיר

4 על השוכר

נימוקים:

חיוב תשלומי ועד הבית בדברים שנוגעים להשבחת הנכס חלים על המשכיר שהוא הבעלים של הנכס, משא"כ תשלומים שנוגעים לשימוש תדירי חלים על השוכר. ולכן תשלומי נקיון וחשמל לצורך שימוש בחדר המדרגות חלים על השוכר, והם משולמים מהתשלומים החודשיים הסדירים של ועד הבית המשולמים על ידי השוכר.

ולכן סיוד חדר המדרגות הנעשה אחת לכמה שנים או מחמת נזק חד פעמי חלים על המשכיר, וכן תשלומים לצורך קניית מזוזות לשטחים הציבוריים.

מאידך תיקון מעלית מתקלות של שימוש שוטף דינם כתשלומי נקיון ובדרך כלל בכל בניין הם נגבים מתשלומי ועד הבית שחלים על השוכר. אכן אם אירעה תקלה לא שכיחה במעלית שמצריכה גבייה נפרדת היא מוטלת על המשכיר.