3 קיצור הלכות בין המצרים הלכות כביסה וגיהוץ ולבישת בגדים מכובסים בתשעת הימים

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: בין המצרים
  •