הרשמה לתפילות הימים הנוראים

אלול תשע"חshofar-

הננו להודיע לחברי הקהילה ולבאי בית המדרש שיחי'

כי החלה ההרשמה לתפילות הימים הנוראים הבעל"ט

התפילות תתקיימנה בע"ה כבכל שנה במניין אחד "כותיקין"

את טפסי הרשמה ניתן לשלשל בתוך מעטפה לתיבת התרומות שבכניסה לבית המדרש "ים-התלמוד" או למוסרם לידי הגבאים: הר"ר דוד ברונר, הר"ר אליהו וייל, הר"ר שמואל טייטלבוים, הר"ר בנימין כהן, הר"ר ראובן פרידמן  או בפקס073-2293545  או בדוא"ל: Mekomot@BneiTorah.org

קישורית להורדת טפסי הרשמה כאן:   חברי הקהילה / ציבור הרחב

אנו מבקשים מכל חברי הקהילה ובאי בית המדרש להחזיר את הטפסים כשהם מלאים, לא יאוחר מיום ראשון כ"ב באלול. מספר המקומות מוגבל.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

הגבאים

לתרומה בכרטיס אשראי:

למעבר לעמוד מאובטח יותר ב:  //:https  לחץ כאן