תוצאות החיפוש:

 • שבת צב-צח


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת פה-צא


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת עח-פד


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת עא-עז


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת סד-ע


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת נז-סג


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת נ-נו


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת מג-מט


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת לו-מב


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'
 • שבת כט-לה


  הרב יעקב ויינר
  תמצית דף היומי
  25 דק'