תוצאות החיפוש: יומא

דרשת שבת הגדול בהלכה ובאגדה בענייני דיומא – תש"פ

דרשת שבת הגדול בהלכה ובאגדה בענייני דיומא הדרשות גם בכתב לקריאה:   

מכתב 1 – מורנו הרב שליט"א בענייני דיומא [קורונה – Corona]

מכתב מורנו הרב שליט"א בענייני דיומא [קורונה – Corona]  

יומא – כל המסכת (13 שיעורים)

ניתן להוריד בקובץ ZIP את כל שיעורים על המסכת

יומא פג-פח (סוף המסכת)

יומא עו-פב

יומא סט-עה

יומא סב-סח

יומא נה-סא

יומא מח-נד

יומא מא-מז