תוצאות החיפוש: שבת

דבר ההתעוררות לפני התפילה בכינוס 'זעקת השבת'

שיעור גודל כוס של קידוש בליל הסדר שחל בשבת

הנאה ממעשה שבת של חפירות שנעשו בשבת על ידי נכרים בפקודת השלטון

הנאה ממעשה שבת של חפירות שנעשו בשבת על ידי נכרים בפקודת השלטון [נוגע לנסיעות ברכבת שנכרים חפרו בשבת את המנהרות שבה היא עוברת] ליל שבת קדש פרשת נח תשע"ט

הדלקת נרות שבת ויום טוב בחג הסוכות כשאור החשמל דולק

נמסר בחוה"מ סוכות תשע"ט בביהכ״נ שערי תורה, נווה יעקב, ירושלים גם היה דרשת שבת שובה בקהילת בני תורה – הר נוף

דיני הכנה מיום טוב לחברו והכנה משבת ליום טוב

 דיני הכנה מיום טוב לחברו והכנה משבת ליום טוב מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין ערב שבת קדש פרשת במדבר – ערב שבועות תשע"ח קיימא לן שאסור להכין משבת לחול וכן מיום טוב לחול, וכן אסור להכין משבת ליום טוב …

נר אבוקה ביום טוב שחל במוצאי שבת

נר אבוקה ביום טוב שחל במוצאי שבת מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שבת קדש פרשת בחוקותי תשע"ח כתב השו"ע סי' רח"צ ס"ב מצוה מן המובחר לנר של הבדלה לברך על אבוקה, והיינו כיון שאורה רב, ומקור דבריו בדברי הגמ' …

חששות בורר במיני בר עם הכשר לשימוש בשבת

 חששות בורר במיני בר עם הכשר לשימוש בשבת   ליל שבת קדש פרשת אחרי מות – קדושים תשע"ח  לאחרונה משווקים מכשירי מיני בר עם הכשרים שונים המתירים את השימוש בהם בשבת, הן במים החמים והן במים הקרים. מכשירים אלו נבדקו על …

סעודה גדולה לבני הפרזים שמבקרים את הוריהם שבכרכים ביום ט"ו שחל בערב שבת

סעודה גדולה לבני הפרזים שמבקרים את הוריהם שבכרכים ביום ט"ו שחל בערב שבת  ליל שבת קדש פרשת תצוה – זכור תשע"ח

הדלקת נר שבת וחנוכה לאורח בבית בעל הבית

הדלקת נר שבת וחנוכה לאורח בבית בעל הבית ליל שבת פרשת מקץ שבת חנוכה תשע"ח

נכרי החותך מפות לשולחנות בשבת

     נכרי החותך מפות לשולחנות בשבת  ישנן ישיבות שבהם הנכרים חותכים  בשבת מפות ניילון מגליל גדול לשולחנות, וגאון אחד שליט"א אמר שלא צריך למחות בנכרים מלחתוך את המפות בשבת, וטעמו חדא כיון שאפשר בשעת הדחק להשתמש במפה כשהיא מחוברת …