תוצאות החיפוש:

בבית אלוקים נהלך ברגש

דברים ממורנו הרב שליט"א בענין קדושת בית הכנסת – עת חזרנו שוב להתפלל בהיכלי הקדש ליל שבת קדש פרשת במדבר תש"פ – לסדר ולא יבואו לראות כבלע את הקדש בבית אלוקים נהלך ברגש ‎ בואו שעריו בתודה חצרותיו בתהילה הודו לו …

דיני הדלקת נרות יום טוב

דיני הדלקת נרות יום טוב בהדלקת נרות יום טוב ישנן כמה וכמה הלכות שאינן שגורות בפי כל, ובפרט שמצוות הדלקת הנר ביום טוב באה מזמן לזמן והיא מסורה לנשים, גם לרבות דינים נוספים שלא הובאו בדברי המשנה ברורה, וכן נידונים …

ממלכת כהנים – משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים

דברים חיזוק ממורנו הרב שליט"א לקראת שלשת ימי ההגבלה ג' סיון תש"פ  משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים  לאחרונה עת שבעונותינו שערי בתי הכנסת ובתי המדרש וחלונותיהם בכל תפוצות ישראל היו סגורים על מנעול ובריח, נתפרסמו דברים מבהילים מהרמח"ל במאמר …

מגבית מיוחדת לקראת חג השבועות – כולל עטרת קדושים

מגבית מיוחדת לקראת חג השבועות בשמחה גדולה אנו שוב חוזרים לספסלי בית המדרש ללימוד יחד פנים אל פנים.   לתרומה בכרטיס אשראי:  (לדרכי תרומה אחרות, ראה בהמשך)

האדמו"ר מנובומינסק זצוק"ל – מאמרי עליה והתרוממות בדרך העולה בית ה'

מאמרי עליה והתרוממות בדרך העולה בית ה' במשנתו ודמותו הגדולה והאצילה של האדמו"ר מנובומינסק מורנו הרב שליט"א חתנו הרב הגאון רבי יצחק טרגר שליט"א

הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים [מצלמה תרמית]

ערש"ק במדבר תש"פ   הליכה ועמידה כנגד מכשיר שמצלם ובודק את חום הנכנסים לבתי החולים [מצלמה תרמית] בכניסות לבתי החולים התקינו לאחרונה מערכות משוכללות לבדיקת החום של כל הנכנסים, במכשיר הנקרא "מצלמה תרמית", שסדר פעולתו הוא כדלהלן[1], סמוך לכניסה לבית …

סדר אמירת ברכת מעין שבע במנין שאינו קבוע

ערש"ק פרשת בהר בחוקותי תש"פ סדר אמירת ברכת מעין שבע במנין שאינו קבוע רבים מסתפקים האם במצבנו שכבר כמה וכמה שבועות אנו מתפללים במקומות עראי, האם משך הזמן הרב גורם שנדון את מקומות תפילתנו בעת הזו כמקום של קבע, ויש …

באיזו דרגת חולי יש לברך ברכת הגומל בחולה קורונה שנתרפא

בס"ד ערש"ק פרשת אמור תש"פ באיזו דרגת חולי יש לברך ברכת הגומל בחולה קורונה שנתרפא

בדד ישב – פסק זמן להתבוננות בייעודו של כל יחיד

בדד ישב – פסק זמן להתבוננות בייעודו של כל יחיד גם לקריאה!

הליכות עולם לו – דברי חיזוק ערב שבת פרשת אחרי מות קדושים תש"פ

בס"ד ערש"ק אחרי מות קדושים תש"פ דברי חיזוק ממורנו הרב שליט"א הליכות עולם לו