תוצאות החיפוש:

גדר פטור מצטער בסוכה

 נמסר בחוה"מ סוכות תשע"ח

ולקחתם לכם – שתהיה לקיחה לכל אחד ואחד

נמסר בחוה"מ סוכות תשע"ח

תשבו כעין תדורו

תשבו כעין תדורו חוה"מ סוכות תשע"ח

כולל עטרת קדושים – סרט

   (English page)  (Página en español) מקורו וצמיחתו של כולל "עטרת קדושים" לתורמות בארה"ב או אנגליה – לחץ כאן לתרומה בכרטיס אשראי: למעבר לעמוד מאובטח יותר ב:  //:https  לחץ כאן  

Kollel Ateret Kedoshim – Movie

(עמוד בעברית)     (Página en español) The origin and growth of Kollel "Ateret Kedoshim" (Move cursor below movie to see options to enlarge screen and more) DONATION OPTIONS (press on image to enlarge and to print) For Credit Card Donations: …

כשרות דגים חתוכים שאין בהם סימני טהרה

כשרות דגים חתוכים שאין בהם סימני טהרה דרשת שבת שובה תשע"ח

דברי התעוררות לפני תקיעת שופר – ר"ה תשע"ח

 אשרי העם יודעי תרועה שמכירין לפתות את בוראן בתרועה  דרשה לפני תקיעת שופר – ראש השנה תשע"ח

דברי התעוררות לפני נעילה – יו"כ תשע"ח

הפותח שער לדופקי בתשובה  דרשה לנעילה – יום הכיפורים תשע"ח

מאסף תורני 'הֵיכָלָא': להזמנות ולתרומות בכרטיס אשראי

בחזרה לעמוד הראשי של הֵיכָלָא למעבר לעמוד מאובטח יותר ב:  //:https  לחץ כאן

דברי התעוררות – סליחות ערב ר"ה תשע"ח

יבואו כל בשר להשתחוות לפניך ה' מוצאי שבת – ליל סליחות קודם ראש השנה תשע"ח לקריאה