> > > > לתרומות בכרטיס אשראי

[iframe src="https://www.matara.pro/nedarimplus/online/?mosad=5777783&groupe=%3E%20%3E%20%3E%20%D7%A0%D7%90%20%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%99%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%20%D7%AA%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%9B%D7%9D%3A" width="105%" height="1250"]למעבר לעמוד מאובטח יותר ב:  //:https  לחץ כאן