דברי חיזוק ליום הזיכרון השישי לקדשי הר נוף – כ"ה מרחשוון תשפ"א

יום הזיכרון השישי לקודשי הטבח

כ"ה מרחשוון תשפ"א

דברי חיזוק קצרים

 

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין, שליט"א

הגה"צ רבי אלימלך בידרמן, שליט"א

קובץ שמע

הגה"צ ר' בנימין פינקל, שליט"א

הרה"ג ר' מרדכי נויגרשל, שליט"א

הרה"ג ר' ברוך רוזנבלום, שליט"א

הרה"ג ר' אביגדור ברזיל, שליט"א (באנגלית) Rabbi Avigdor Brazil

הרה"ג ר' ניסן קפלן, שליט"א (באנגלית) Rabbi Nissan Kaplan

bnei Torah 2020