אכילת מצה ומרור בלא הרגשת טעם

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: ברכות
  • 71 דק'

שיעורי הגרי"מ רובין שליט"א – אכילת מצה ומרור בלא הרגשת טעם

גם לקריאה

נמסר בא' דחוה"מ פסח תשפ"א – בביהכנ"ס בני הישיבות בנווה יעקב (רח' הרב פרדס 31)