שטיפת עלי חסה בשבת ושימוש במכשיר ליבוש חסה

על ידי: .מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין
נושא: שבת
  •  
     

שטיפת עלי חסה בשבת ושימוש במכשיר ליבוש חסה

ליל שבת פרשת בהעלותך תשפ"א

מורנו הרב יצחק מרדכי הכהן רובין שליט"אא

נתברר ונכתב עם מו"ר הגאון רבי שלום יוסף גלבר שליט"א.

בשטיפת עלי חסה בשבת, יש לדון מצד איסור בורר בברירת הפסולת והתולעים מהעלים וכן מצד איסור נטילת נשמה. כמו כן יש לדון באופן ששטפו את עלי החסה מערב שבת, האם מותר להשתמש בשבת במכשיר ליבוש העלים, מכשיר זה הוא כלי שמניחים בתוכו עלי חסה רטובים ועל ידי סיבוב ידית נפרדים המים הנמצאים על גבי עלי החסה. ויש לעיין בנידון זה מכמה אנפי: [א]. איסור בורר בהפרדת המים מעלי החסה כאשר מייבש אותם במכשיר זה. [ב]. עובדין דחול.